نمایش محتوای سبز

1402/3/6 - 14:12
معاون صدا : همه شبکه های صدا در خدمت جشنواره رسام

در نشست مشترکی که با حضور دبیر جشنواره رسام و مدیرامورجشنواره های سازمان هنری و امورسینمایی دفاع مقدس با آقای بخشی زاده معاون صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد ، دبیر جشنواره و مدیر امورجشنواره های سازمان هنری و امورسینمایی دفاع مقدس ضمن بیان اهمیت و جایگاه جشنواره فیلم های کوتاه دفاع مقدس و مقاومت در نشر فرهنگ ناب دفاع مقدس ، بیان نمودند این جشنواره پنجمین دوره خود را در دی ماه سالجاری در استان خوزستان پایتخت دفاع مقدس برگزار خواهد کرد.

دراین جلسه آقای بخشی زاده معاون صدای جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از مشارکت و همراهی با این جشنواره ، بیان داشت با تمام وجود معاونت صدا و همه شبکه های صدا در خدمت جشنواره رسام خواهد بود و تمامی فرایندهای جشنواره ، از فراخوان ، مراحل داوری ، و اختتامیه را پوشش رادیویی خواهد داد.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA

نمایش محتوای سبز